Grąžinimo sąlygos

Prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Nr. 217 Įsakymu "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". Oficiali nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.141450

Norėdami grąžinti prekes, užpildykite grąžinimo formą: http://muiloukis.lt.skudutis.serveriai.lt/lt/prekiu-grazinimas